Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Prøver ut framtidas helse- og omsorgsteneste
- Publisert 6. desember 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Sjukepleiar
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

No startar regjeringa forsøk med primærhelseteam som kan bli framtidas måte å arbeida på. Mellom anna skal somme oppgåver legar utfører i dag, utførast av sjukepleiarar i prøveperioden

- Kommunane har helse- og omsorgstenester som ofte er gode kvar for seg. Men mange pasientar og brukarar opplever at tenestene ikkje heng saman, og at behandlinga blir stykkevis og delt. Derfor vil me no prøva ut nye måtar å jobba på, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie i ei pressemelding frå departementet.

Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som skal arbeida saman for å gje helse- og omsorgstenester til innbyggarane på fastlegen si liste. Kjernen i teamet skal bestå av fastlege saman med sjukepleiar og helsesekretær. Teamet skal ta utgangspunkt i pasienten sine behov og ressursar. Pasienten skal få tettare oppfylgjing, til dømes ved heimebesøk.

- I mange land utfører sjukepleiarar og andre fagfolk oppgåver som står på fastlegen si arbeidsliste i Noreg. Det er på tide at me tenker nytt om dette her i landet og. Sjukepleiarar kan fylgja opp pasientar med kroniske sjukdomar slik at fastlegane får brukt meir tid til behandling. Dette er framtidas helse- og omsorgsteneste. Kommunane og bydelane som vil vera med i denne spanande piloten, fortener ros for å tenka nytt, seier Bent Høie.

- Det er viktig å testa ut ordningar som kan gje kronikarar og andre pasientar med særskilte behov, betre hjelp og oppfylgjing, seier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Norsk Sykepleierforbund sin leiar, Eli Gunhild By, er glad for at pilotane no kjem i gong. – NSF meiner primærhelseteam er eit riktig grep for å utvikla dei kommunale tenestene. Teama skal bidra til eit tettare samarbeid mellom lega og sjukepleiarar i kommunane, særleg knytt til kronisk sjuke og eldre, seier By.

Åtte kommunar og tre bydelar er valde til å delta i piloten: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelane Alna, Nordstrand og Sagene. Piloten startar våren 2018 og vil vara i tre år. Helsedirektoratet vil ha ansvar for å fylgja opp ordninga. Det er i statsbudsjettet gjort framlegg om å løyva 55 millionar til forsøket.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Passproblemer
Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.
2.
 Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene
Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.
3.
 Person knivstukket i Oslo
Politiet i Oslo leter etter to personer etter at en person ble knivstukket i Oslo sentrum natt til onsdag.
4.
 Mann til sykehus etter eksplosjon i varmeanlegg i Oslo
En mann er kjørt til sykehus med moderate skader etter at en eksplosjon gikk av i et varmeanlegg på Haugerud i Oslo.
5.
 Smittsom hjernehinnebetennelse påvist hos russ i Sandnes
En russ fra Sandnes ble mandag innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Personer vedkommende har utvekslet spytt med, har fått antibiotikum.
6.
 NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen
NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.
7.
 Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet
BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.
8.
 Norge følger ikke EUs knallharde USA-kritikk
EU får foreløpig ikke norsk støtte for lovgivning som skal beskytte europeisk næringsliv mot USAs varslede straffetiltak mot Iran. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringen først vil avvente hva EU foretar seg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse