Mest leste :
1.
 Får du i deg nok vitamin D i den mørkaste tida av året?
2.
 Med Odda under huden og på lerretet
3.
 4H - jubel over framhald av støtta til frivillige
4.
 Foreslår fire millionar kroner ekstra til butikkar i distrikta gjennom Merkur-programmet i 2017
5.
 Redda eplesal for millionar
6.
 Julegåve med varig verdi
7.
 Vert ikkje opna i dag
8.
 30 000 hjortedyr er hittil testa for skrantesjuke
9.
 Åpne vegar til klokka 21:00
10.
 Gram Per Person er tilbake
11.
 The Times They Are A-Changing
12.
 Vernar 36 viktige skogområde
13.
 Programslepp i julekalender
14.
 Delte meingar lokalt om "julepresangen" frå regjeringa
15.
 Julekonsert med Aasmund Nordstoga
16.
 God mottaking for Framtida junior
17.
 15 millionar kroner til tiltak mot spelproblem
18.
 Løyvefritak for Inn på tunet-aktørar
19.
 Stor nedgang i fråveret på vidaregåande
20.
 Lang lørdag på Iris Scene

30 000 hjortedyr er hittil testa for skrantesjuke
- Publisert 6. desember 2017 av Mannsåker, Tone Marie
rein_reinsdyr-6.medium[1]
Clik on image for large version
Arkivbilete

I det som er det største prøvetakingsprogrammet sidan kugalskap var på sitt mest intense for rundt 15 år sidan, meiner Veterinærinstituttet at resultata gir von om å bevara friske villreinstammer i Noreg

Veterinærinstituttet har til no testa 30 000 hjortedyr for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale er imponert over det tempoet instituttet har klart å halda i prøvetakinga, ifylgje nettsidene til Landbruks - og matdepartementet.

Chronic Wasting Disease (CWD) er ein prionsjukdom som skrapesjuke hjå sau eller kugalskap, kor feilfolda protein hopar seg opp i hjernen og forårsaker store lidingar og død for individa som vert råka. Då CWD vart oppdaga av Veterinærinstituttet i Noreg i fjor, var dét første tilfellet i Europa, og det vart sett i gong omfattande prøvetaking av norske hjortedyr (elg, villrein, tamrein, hjort og rådyr).

Etter at CWD vartpåvist i villreinflokken i Nordfjella er det gjort vedtak om at flokken skal takast ut innan 1. mai 2018. Målet er å avgrensa og om mogeleg utrydda sjukdomen. Dersom ein kan unngå at sjukdomen spreier seg, vil mange dyr kunna verta sparte for dei lidingane den medfører. Etter uttaket, er det planen å reetablera villreinbestand i Nordfjella.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale meiner at andre land bør fylgja Noreg sitt eksempel, og har teke opp med EU sin helsekommisær, Vytenis Andriukaitis, at land som grensar til Noreg også bør gjennomføra ei omfattande kartlegging av sine hjortedyr.

Utbreiinga av CWD blant villreinen i Nordfjella, er på omlag éin prosent, slik forskarane berekna at det ville vera. Dette låg til grunn for å gje råd om å sanera villreinflokken i området.

Det er hittil funnet 8 villrein med CWD mellom dei 775 som er testa i Nordfjella. Desse tilfella har ikkje lete seg skilja frå den klassiske, smittsame typen som over tiår har spreidd seg i USA og Canada, og det med store negative konsekvensar for dyrestammene.

Viktig lærdom er også at CWD-tilfella på elg og hjort skiljer seg frå den i Nordfjella og Nord-Amerika. Desse tilfella ser ut til å vera meir lik andre atypiske prionsjukdomar som råkar eldre individ, og som kan oppstå spontant utan smitte. Det er testa over 15 000 elg og hjort. Hittil er det påvist atypisk CWD i tre elgar og éin hjort.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Australsk mann siktet for å være nordkoreansk agent
En australsk mann født i Sør-Korea ble lørdag kveld pågrepet i sitt hjem i Sydney, siktet for å ha fungert som en økonomisk agent for Nord-Korea.
2.
 Reuters: Jerusalem-konflikten opp i FNs sikkerhetsråd
FNs sikkerhetsråd skal behandle en resolusjon som kan få konsekvenser for USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.
3.
 Nødvendig å snakke med Nord-Korea
Nord-Koreas atomvåpenprogram utgjør en alvorlig trussel mot verdens sikkerhet. Derfor er det viktig at verden står samlet i møte med den.
4.
 Avis: Trump-administrasjonen vil forby sju ord i budsjettdokumenter
Flere reagerer på at Trump-administrasjonen vil forby ord som «transkjønnet», «mangfold», «foster» og «vitenskapelig basert» i budsjettdokumentene for 2019.
5.
 Stadig flere baker sine egne julekaker
Stadig flere nordmenn velger å bake kakene sine selv til jul. Mer enn seks av ti baker ett eller flere kakeslag til jul i år, viser en ny undersøkelse.
6.
 Huitfeldt reagerer på regjeringens OSSE-nei
Regjeringens nei til at Norge skal lede Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) skader Norges renommé, mener Anniken Huitfeldt (Ap).
7.
 Utfordret til å bære 6 meter høy nisse opp på Europas høyeste sjøklippe
Først julepyntet de kameraten Harry Gulestøl hus i hemmelighet med julelys og en seks meter høy nisse. Så kom Harry med hevnutfordringen: Bær nissen opp på Hornelen, Europas høyeste sjøklippe.
8.
 Brennhete Zuccarello avgjorde for Rangers på overtid
(Boston Bruins - New York Rangers 2-3) Mats Zuccarello (30) gjorde alt selv da han avgjorde kampen på overtid mot Boston. Selv syns han det gikk «skikkelig dårlig».


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse