Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

30 000 hjortedyr er hittil testa for skrantesjuke
- Publisert 6. desember 2017 av Mannsåker, Tone Marie
rein_reinsdyr-6.medium[1]
Clik on image for large version
Arkivbilete

I det som er det største prøvetakingsprogrammet sidan kugalskap var på sitt mest intense for rundt 15 år sidan, meiner Veterinærinstituttet at resultata gir von om å bevara friske villreinstammer i Noreg

Veterinærinstituttet har til no testa 30 000 hjortedyr for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale er imponert over det tempoet instituttet har klart å halda i prøvetakinga, ifylgje nettsidene til Landbruks - og matdepartementet.

Chronic Wasting Disease (CWD) er ein prionsjukdom som skrapesjuke hjå sau eller kugalskap, kor feilfolda protein hopar seg opp i hjernen og forårsaker store lidingar og død for individa som vert råka. Då CWD vart oppdaga av Veterinærinstituttet i Noreg i fjor, var dét første tilfellet i Europa, og det vart sett i gong omfattande prøvetaking av norske hjortedyr (elg, villrein, tamrein, hjort og rådyr).

Etter at CWD vartpåvist i villreinflokken i Nordfjella er det gjort vedtak om at flokken skal takast ut innan 1. mai 2018. Målet er å avgrensa og om mogeleg utrydda sjukdomen. Dersom ein kan unngå at sjukdomen spreier seg, vil mange dyr kunna verta sparte for dei lidingane den medfører. Etter uttaket, er det planen å reetablera villreinbestand i Nordfjella.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale meiner at andre land bør fylgja Noreg sitt eksempel, og har teke opp med EU sin helsekommisær, Vytenis Andriukaitis, at land som grensar til Noreg også bør gjennomføra ei omfattande kartlegging av sine hjortedyr.

Utbreiinga av CWD blant villreinen i Nordfjella, er på omlag éin prosent, slik forskarane berekna at det ville vera. Dette låg til grunn for å gje råd om å sanera villreinflokken i området.

Det er hittil funnet 8 villrein med CWD mellom dei 775 som er testa i Nordfjella. Desse tilfella har ikkje lete seg skilja frå den klassiske, smittsame typen som over tiår har spreidd seg i USA og Canada, og det med store negative konsekvensar for dyrestammene.

Viktig lærdom er også at CWD-tilfella på elg og hjort skiljer seg frå den i Nordfjella og Nord-Amerika. Desse tilfella ser ut til å vera meir lik andre atypiske prionsjukdomar som råkar eldre individ, og som kan oppstå spontant utan smitte. Det er testa over 15 000 elg og hjort. Hittil er det påvist atypisk CWD i tre elgar og éin hjort.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Passproblemer
Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.
2.
 Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene
Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.
3.
 Person knivstukket i Oslo
Politiet i Oslo leter etter to personer etter at en person ble knivstukket i Oslo sentrum natt til onsdag.
4.
 Mann til sykehus etter eksplosjon i varmeanlegg i Oslo
En mann er kjørt til sykehus med moderate skader etter at en eksplosjon gikk av i et varmeanlegg på Haugerud i Oslo.
5.
 Smittsom hjernehinnebetennelse påvist hos russ i Sandnes
En russ fra Sandnes ble mandag innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Personer vedkommende har utvekslet spytt med, har fått antibiotikum.
6.
 NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen
NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.
7.
 Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet
BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.
8.
 Norge følger ikke EUs knallharde USA-kritikk
EU får foreløpig ikke norsk støtte for lovgivning som skal beskytte europeisk næringsliv mot USAs varslede straffetiltak mot Iran. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringen først vil avvente hva EU foretar seg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse