Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Husnes Storsenter
Festival - Noreg blir som før
- Publisert 7. desember 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Festidalen
Clik on image for large version
Festidalen. Arkivbilete

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekka brevet til politidistrikta der direktoratet tolkar alkohollova i skjerpande retning ovafor festivalarrangørar. I staden ynskjer Amundsen at vurderingane vert gjort lokalt

- Eg har instruert POD om å trekka brevet til politidistrikta om rammevilkåra for festivalar. Det inneber at festival-Noreg blir som før. Sunn fornuft tilseier at vurderingane av rammene rundt den enkelte festival blir gjort lokalt. Slik har det vore tidlegare, og slik blir det i framtida, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i ei pressemelding frå departementet.

Det var i byrjinga av november POD sendte brevet til politidistrikta som blei tolka som ei innskjerping av alkoholbestemmingane i samband med festivalar. Etter det har det vore dialog mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om mellom anna fortolkinga av alkohollova sine bestemmingar.

I samband med anmodninga til POD om å trekka brevet til politidistrikta, blir fleire moment som lokale politimyndigheiter blir bedne om å vurdera, haldne fram. Mellom anna kan eit festivalområde bestå av område med og utan skjenkeløyve. Det blir halde fram at campingvogner, bubilar og telt ofte vil vurderast å vera private sfærer som ikkje vert omfatta av alkohollova sine bestemmingar om offentleg plass.

– Det er viktig at dei førebyggande tiltaka som blir ansett som naudsynt, blir gjort lokalt. Og vilkår som eventuelt bør fastsettast ovafor arrangørane må vurderast i det enkelte tilfellet, seier justis- og beredskapsminister Amundsen.

I brevet til POD heiter det mellom anna at det å kreva skjenkeløyve for heile festivalområde er meir inngripande enn til dømes å kreva vakthald på området som ikkje har skjenkeløyve.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Passproblemer
Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.
2.
 Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene
Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.
3.
 Person knivstukket i Oslo
Politiet i Oslo leter etter to personer etter at en person ble knivstukket i Oslo sentrum natt til onsdag.
4.
 Mann til sykehus etter eksplosjon i varmeanlegg i Oslo
En mann er kjørt til sykehus med moderate skader etter at en eksplosjon gikk av i et varmeanlegg på Haugerud i Oslo.
5.
 Smittsom hjernehinnebetennelse påvist hos russ i Sandnes
En russ fra Sandnes ble mandag innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Personer vedkommende har utvekslet spytt med, har fått antibiotikum.
6.
 NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen
NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.
7.
 Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet
BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.
8.
 Norge følger ikke EUs knallharde USA-kritikk
EU får foreløpig ikke norsk støtte for lovgivning som skal beskytte europeisk næringsliv mot USAs varslede straffetiltak mot Iran. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringen først vil avvente hva EU foretar seg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse