Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Variert meny på Røldalsmarknaden 2018
5.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
6.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
7.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
8.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
9.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
10.
 Mange vil rydda strender
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
13.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
14.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
15.
 Debattklimaet har vorte for hardt
16.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
17.
 Klar for musikkfest i Hardanger
18.
 1.7 millionar til Folgefonnsenteret
19.
 Det kan lønna seg å forsikra bunaden
20.
 Ny aggressiv blautråtebakterie funne i Noreg

Knapphus Kjøkkensenter
Generasjonsskifte
- Publisert 13. mars 2018 av Mannsåker, Tone Marie
NJYstanes.JPG
Clik on image for large version
Nils Johan Ystanes. Bilete: Ivar Nistad

Tizir er på sett og vis inne i eit generasjonsskifte. Kommunikasjonsansvarleg Nils Johan Ystanes fortel at når ein reknar frå 2017 og inn i 2018 har bedriften hatt over 50 utlyste stillingar

I samtale med programsekretær JK Flattun fortel han om ei omfattande rekruttering. - Me rekrutterer jo internt, men me har og gått ut på finn.no og i lokalavisene  etter nye folk, og så langt ser det veldig bra ut.

Ystanes påpeiker at når ein skal rekruttera til vår region, er det viktig at ein kan visa til eit attraktivt samfunn med bustader, skular, fritidsaktivitetar med meir. - Alle desse tinga som gjer at folk ynskjer å flytta hit, tilbod både til born og vaksne og der er me heldige med dei mogelegheitene naturen lokalt gir oss.  

Gjennomsnittsalderen på Tizir var ifylgje Ystanes, like under 49 år før den omfattande rekrutteringa siste året. - No er gjennomsnittsalderen nede i 45 år, så me har snudd ein trend og får ein yngre arbeidsstokk på bedriften, men rekruttering er forsåvidt noko som pågår heile tida.

- På den andre sida har me ein del tilsette som kjem opp i 60 - åra no, og det me ser, er at somme vel å stå lenger i arbeid enn det ein har gjort tidlegare, noko som er positivt i form av at me får behalda kompetanse.

At ein 60 - åring framleis er i verdiskaping meiner Ystanes er positivt for bedriften.  Det er og positivt for samfunnet at me klarer å ivareta seniorane i ein bedrift.

Aldersgrensa ved bedriftane er 70 år og Ystanes meiner at helse, miljø og tryggleiksfokuset i moderne bedrifter medvirkar til at folk kan stå i arbeid lengre.

For å få jobb ved Tizir, må folk ha den rette kompetansen og då er skuletilbodet lokalt ikkje minst av stor betydning. - Det er viktig for oss at me får den rette kompetansen inn i dei stillingane me har, så det er særdeles viktig for oss at me får behalda dei linjene på Odda vgs som utdannar ungdom innan dei yrkene som bedriftane treng. Den vidaregåande skulen er ein viktig rekrutteringsarena for oss.  

Ystanes seier at bedriften oppfattar seg sjølv som ein læreplass for dei som går yrkesfag ved Odda vgs. - Me tek inn lærlingar og mange vert verande etter det, somme kan og gå vidare i faget sitt ta ingeniørutdanning gjennom bedriften.

- Å bruka Odda vgs som utgangspunkt for jobb i industrien vil eg absolutt oppfordra unge til å gjera, fullføra lærlingetida hjå oss og få fagbrev - og kanskje gå endå vidare. Då vert ein attraktiv i arbeidsmarknaden, ikkje berre her, men og i andre sektorar.

For å få folk utanifra til søka seg til Tizir, meiner Ystanes det er viktig at bedriften framstår som ein attraktiv arbeidsplass.

- Og det har me døme på no, at folk som budde i Bergen tok med seg heile familien og flytta hit for å arbeida på Tizir.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Nord-Korea: Fortsatt villig til å møtes
Nord-Korea sier de er fortsatt villige til å møtes etter at USA avlyste det planlagte toppmøtet mellom de to landene.
2.
 Grillbranner kostet 126 millioner i fjor sommer
I løpet av sommerhalvåret i fjor utbetalte forsikringsselskapene 126 millioner kroner etter branner og branntilløp der kilden var grill, fyrstikker og røyking.
3.
 Israels høyesterett avviser krav om stans av overdrevent maktbruk
Israels høyesterett har avvist et krav om at militæret stanser bruken av dødelig makt mot palestinere under protester og sammenstøt på Gazastripen.
4.
 Skremmer irene til valgurnene med fosterbilder
DUBLIN (VG) Med oppblåste bilder av fostre sikrer abortmotstanderne seg verdifulle tviler-stemmer før folkeavstemningen fredag.
5.
 Saudi-Arabia går etter kvinneforkjempere: Tines nære venninne Eman fengslet
Den siste tiden har Saudi-Arabia, som hevder de er i ferd med å bedre forholdene for kvinner i landet, kastet minst ti kvinnerettsaktivister i fengsel.
6.
 Gunilla Persson blir stilt for retten i juni
Realitystjernen fra «Svenske Hollywoodfruer», Gunilla Persson (59) ble arrestert tirsdag kveld i Florida, mistenkt for tyveri. 21. juni stilles hun for retten i samme delstat.
7.
 NBC: Weinstein blir siktet etter overgrepsanklager
To kilder i rettsvesenet hevder at overgrepsanklagede Harvey Weinstein vil melde seg for myndighetene og bli pågrepet i New York fredag.
8.
 Graham Hansen oppløst i tårer: – Såvidt jeg kom opp av sengen i morges
KIEV (VG) Caroline Graham Hansen (23) fikk med seg bare én omgang av sin største klubbkamp. Oppløst i tårer fortalte hun etterpå om dobbeltskuffelsen.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse