Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Grønt lys for dugnadsbasert søppelrydding langs vegane
- Publisert 12. mai 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Vegen.JPG
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

- For å støtta opp om dugnadsinnsats langs vegane ynskjer eg at det vert etablert ein norsk versjon av USAs "Adopt a highway", seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

- Det er gledeleg at dugnadsanden lever og at privatpersonar melder seg frivillig til å samla inn søppel langs vegane våre, seir samferdselsministeren i eipressemelding.

- Dei skal verta møtt med ein stor takk – ikkje med byråkrati og unaudsynt regelverk slik enkelte har opplevd. Eg gir no Vegdirektoratet i oppdrag å forenkla regelverket slik at dugnadsgjengar enkelt kan rydda langs vegane våre.

Dugnadsbasert søppelrydding langs vegae våre har vorte eit tema etter at frivillige har vorte møtt med krav om kursing. Samferdselsministeren ga i fjor vegmyndigheitene signal om at regelverket skulle praktiserast på ein hensiktsmessig måte. Samferdselsministeren tydeliggjer nå dette og inviterer til dugnadsinnsats.

- Me har alle glede av at vegane våre og områda rundt vert haldne reine og fine. Det er ikkje bra når regelverk og krav om kursing gjør at dugnadsinnsatsen sluknar. Eg bed no om at regelverket vert forenkla slik at ein enkelt kan driva dugnadsbaseet søppelplukking langs alle vegar som er opne for gåande og syklande. For å stimulera ytterlegare til dugnadsarbeid langs vegane har eg også bede Vegdirektøren sjå på korleis ein versjon av "Adopt a highway" kan etablerat i Noreg. I USA kan organisasjonar og grupper "adoptera" ein vegstrekning og ta ansvar for å halda det fint og ryddig langs vegar og i lokalmiljøet. Eg ynskjer ei liknande ordning velkomen, seier samferdselsministeren.

Statsråden påpeiker at langs motorvegane må det vera strenge reglar og god informasjon i forkant. På desse vegane er det forbode for gåande og syklande, og det vil i utgangspunktet ikkje vera aktuelt for andre enn profesjonelle entreprenørar å arbeida langs slike vegar.

- På øvrige vegar må me sikra enkle reglar, som at ein har på refleksvest, har ein ansvarleg i dugnadsgruppa som sjekkar med driftsaktør for vegstrekninga at det ikkje er planlagt vegarbeid eller liknande, og generelt oppdaterer seg på naudsynte førehandsreglar om strekninga og trafikksikkerheit.

- Dugnad og frivilligheit er heilt avgjerande på mange område i samfunnet. Dugnadsanden og viljen til å gje ei handstrekning der det trengs, har ein stor verdi for landet vårt, og regjeringa har i mange samanhengar takka for slik innsats. Det er ingen tvil om at staten, fylke og kommunar har eit stort ansvar langs vegnettet, men eg vil takka alle som ynskjer å hjelpa til, seier samferdselsministeren.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Stortinget sier ja: Skal sjekke følgene av skolestart for seksåringene
Det er flertall på Stortinget for å evaluere skolestart for seksåringene – over 20 år etter at det ble innført.
2.
 NRK-kjendisene samles til fortsatt kamp
I dag har 1700 NRK-journalister vært i streik i en uke. Streikeviljen er fortsatt på topp og nå samles de streikende til møte i kulturkirken Jakob i Oslo. Etter møtet blir det stormønstring utenfor NRK-huset på Marienlyst.
3.
 Hareide: – Ble liggende to uker på gulvet
BLINDERN (VG) Åge Hareide (64) innrømmer at han var bekymret da ryggproblemene rammet han for alvor, da han ble liggende to uker på gulvet.
4.
 Se alle tilsynene restaurantsjefen får – nå skal Røe Isaksen rydde opp
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil uvesen til livs: – Landets bedrifter opplever at de har for mange vesen og tilsyn, som passer på dem. - Vi vil gjøre livet lettere for bedriftene, sier han.
5.
 30 år gammel drapsgåte kan være løst
Irsk politi har pågrepet to menn for drapet på Inga Maria Hauser (18), en tysk ryggsekkturist på reise i Nord-Irland i 1988.
6.
 Laveste fødselsoverskudd i Norge siden 1985
Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.
7.
 Eliteseriens comeback-konger: – Er det krig så må man ta den
RANHEIM (VG) (Ranheim-Molde 3–1) For femte gang på elleve seriekamper kom Ranheim tilbake, og sikret poeng etter å ha ligget under.
8.
 Jan Bøhler om ny steinkasting mot natteravner på Stovner: – Politiet må bli bedre kjent med miljøet
I helgen opplevde natteravnene i bydel Stovner på ny steinkasting fra en ungdomsgjeng. Tirsdag begynte 10 nye politifolk som blant annet skal patruljere denne bydelen.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse