Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
5.
 MS Lindenes på farten
6.
 St. Olav til Ottar Grepstad
7.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
8.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
9.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
10.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
11.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
12.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
13.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland
14.
 Den gode sommarkjensla er på plass
15.
 Forbod mot all bruk av eld utandørs i Odda og Ullensvang
16.
 Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
17.
 NRK oppfyller ikkje nynorskkrava
18.
 Skandinavisk Tivolipark kjem attende
19.
 Klar for stolpejakt igjen
20.
 Ny strategi for økologisk produksjon

Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
- Publisert 7. juni 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Epler med logo.JPG
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

I år kan det forventast angrep av rognebærmøll i eple. Det er fleire år sidan det har vore så klare prognosar

Mengden bær på rogna avgjer om rognebærmøll angrip eple eller ikkje skriv Geir Kjølberg Knudsen, forskar - Divisjon for bioteknologi og plantehelse, på
www.nibio.no. 

I år er det ein kraftig nedgang i antal blomeklasar i distrikt der varslinga av rognebærmøll vert gjennomført. Det kan derfor forventast angrep av rognebærmøll i eple i 2018. Det er fleire år sidan prognosane har vore så klare når det gjeld angrep i eple. Det kan likevel vera lokale variasjoner i kor hardt angrepet vert, det er særdeles viktig med lokal kunnskap om kor utsette dei enkelte eplefelta er for rognebærmøll.

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning bereknar NIBIO kvart år prognosar for om det kan forventast angrep av rognebærmøll i eplehagane. Prognosane vert publisert på VIPS (Varsling Innan PlanteSkadegjerarar). Prognosane er viktig informasjon for epledyrkarar og rådgjevingstenesta som dermed kan avgjera om tiltak er naudsynt. Prognoseberekningane er eit viktig tiltak i integrert plantevern for å redusera bruken av sprøytemiddela.

Liten sommarfugl

Rognebærmøll er ein liten sommarfugl som lever i rogn. Larva til denne sommarfuglen gneg inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna, kan rognebærmøll angripa eple i staden. I angripen frukt lagar larvene først eit lite hol i skalet, kor det etter kvart siv ut litt plantesaft som tørkar til eit kvitt pudder. Seinare går larvene djupare inn i fruktkjøtet og lagar lysebrune gangar. Meir informasjon om rognebærmøll kan finnast i Plantevernleksikonet.

Forventar angrep i alle distrikt

Det har vore ein svak auke i antal blomeklasar på rogn frå 2014 til 2016 og så ein kraftig auke i 2017. Dermed har populasjonen av rognebærmøll også auka, i takt med tilgangen på mat. Snylteveps, som lever av rognebærmøll, vert også registrert. Desse held ikkje heilt tritt med auken av antal rognebærmøll. Overlevinga for rognebærmøll gjennom vinteren 2017-2018 har derfor vore høg. Kombinert med ein nedgang i klasetal i 2018 vil tilgangen til rogn vera begrensa og møllen er tvungen til å finna ein alternativ vertsplante. Det kan derfor forventast angrep i eple i alle distrikt. Det er fleire år sidan det har vore så klare prognosar på angrep i eple.

Det vil likevel vera viktig med lokal kunnskap om kor utsett dei enkelte eplefelta er for angrep av rognebærmøll. Det er fleire hjelpemiddwl for å vurdera dette, eksempelvis dyrkarane sine eigne erfaringer, overvåkning av innflyging med luktfeller og tidlegare års erfaringar gjort med skaderegistreringar frå usprøyta kontroll. Epledyrkarar bør søka råd hjå den lokale rådgjevingstjenesta. Det fins ikkje effektive sprøytemiddel mot rognebærmøll som er tillete brukt i privathagar.

Luktfeller

Overvåkning med luktfeller kan gje tilleggsinformasjon om angrepet. Det er utplassert feller i fleire regionar i regi av NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning.

Dersom planteverntiltak vert gjennomført, vert det sterkt anbefalt å setta igjen usprøyta kontrolltrær for å ha eit grunnlag for å evaluera effekten av tiltak og for å få erfaring med lokale variasjonar i kor utsette dei enkelte eplefelta er for angrep. Varsling og overvåking av skadeorganismar er viktige tiltak i integrert plantevern. Skaderegistreringar og evaluering av planteverntiltak etter endt sesong, er også eit av kjerneprinsippa for integrert plantevern.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Morgenoppdatering 25.06.18
Dette er det viktigste som skjedde mens du sov.
2.
 Jonas Hoff Oftebro kom inn på Teaterhøgskolen: – Endelig!
Jonas Hoff Oftebro (22) har for lengst vist at han ønsker å følge i skuespillerfotsporene til foreldrene og storebroren. Nå har han også kommet gjennom det trange nåløyet til Teaterhøgskolen.
3.
 Full borgerkrig i Giskes bakland
Mindre enn et halvt år etter at de to trønderfylkene slo seg sammen, utkjempes det som internt ses som en ødeleggende politisk borgerkrig i det nye Trøndelag Ap. Midt på slagmarken står avgått nestleder Trond Giske (51).
4.
 Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter: – En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange
Kripos er bekymret for økningen i voldtekt på nett. I 2017 sto ti personer bak 1195 overgrep på nett, viser en ny rapport. Mange av ofrene er barn.
5.
 EUs dype krise
Flyktningkrisen truer samholdet i EU. Lite tyder på at denne ukens EU-toppmøte vil lykkes.
6.
 Trump med nytt forslag: Vil deportere immigranter umiddelbart uten å gå gjennom rettssystemet
UCLA-sjef mener på sin side at den amerikanske presidentens Twitter-forslag er ulovlig.
7.
 SU går inn for avkriminalisering av narkotika
Sosialistisk Ungdom (SU) vedtok søndag kveld å gå inn for avkriminalisering og utredning av legalisering av narkotika.
8.
 Johnny Depp: – Jeg var så langt nede som det var mulig å komme
Det sier filmstjernen i et lengre intervju med Rolling Stone om tiden da ekteskapet sprakk i 2016 og han fikk store økonomiske problemer i tillegg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse