Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
5.
 MS Lindenes på farten
6.
 St. Olav til Ottar Grepstad
7.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
8.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
9.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
10.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
11.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
12.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
13.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland
14.
 Den gode sommarkjensla er på plass
15.
 Forbod mot all bruk av eld utandørs i Odda og Ullensvang
16.
 NRK oppfyller ikkje nynorskkrava
17.
 Skandinavisk Tivolipark kjem attende
18.
 Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
19.
 Klar for stolpejakt igjen
20.
 Ny strategi for økologisk produksjon

Norske tiltak mot skrantesjuke får internasjonal merksemd
- Publisert 27. februar 2018 av Mannsåker, Tone Marie
rein_reinsdyr-6.medium[1]
Clik on image for large version
Arkivbilete

Miljødirektoratet melder at den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella sone 1. No skal området gjennomsøkast for å sikra at det er tomt for dyr. Det er påvist 17 tilfelle av skrantesjuke (CWD) på reinsdyr frå Nordfjella

- Eg vil gje uttrykk for ein stor takk til Statens naturoppsyn og innleigd mannskap for den krevjande jobben dei har gjort under til dels vanskelege tilhøve i fjellet, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. - Det arbeidet som no er gjort, er avgjerande for at vi skal lukkast med å verta kvitt den alvorlege dyresjukdommen som skrantesjuke er, seier Dale på Landbruks - og matdepartementet sine nettsider.

- Det er svært positivt at arbeidet med å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1 har gått så bra, og at uttaket er gjennomført i god tid før kalvingstida, seier Dale.

- Det er ei trist sak at vi har fått utbrot av denne sjukdomen, og ei særs krevjande avgjerd å ta ut heile flokken. No kan vi etter kvart retta merksemda mot å reetablera ei frisk og stadeigen villreinstamme i Nordfjella, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Totalt er 1407 villrein tatt ut i Nordfjella sone 1 sidan oppdraget med å sanera området starta 7. november i fjor. Den 25. februar skaut Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) den siste kjente flokken på 23 dyr. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innan 1. mai.

SNO har allereie organisert eit systematisk søk etter eventuelle villrein som framleis er i fjellområdet. Det vert tatt prøver av samtlege dyr som er tekne ut i Nordfjella, og desse blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Per dags dato er det stadfesta 17 tilfelle av skrantesjuke på reinsdyr frå Nordfjella, og i tillegg er det eitt tilfelle som enno ikkje er stadfesta.

Noreg sitt omfattande arbeid for å forsøka å utrydda skrantesjuka og hindra at den spreier seg til resten av Europa har fått internasjonal merksemd. I tillegg til å ta ut heile flokken i Nordfjella er det undersøkt om lag 37.000 hjortedyr.

- I eit møte eg nyleg hadde med EU-kommisær Vytenis Andriukaitis roste han den norske innsatsen med omsyn til tiltak for å utrydde sjukdommen og for å utvikle kunnskap om ulike variantar av smittestoffet, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

EU-kommisær Andriukaitis ga uttrykk for at dei norske røynslene er særs nyttige når EU skal vidareutvikla dei nye reglane for overvaking og tiltak mot smitte.

– Noreg fekk anerkjenning for det arbeidet vi har gjort. EU peikar nå på Noreg i den vidare oppfølgjinga av CWD på europeisk nivå, fordi vi sit på mykje kunnskap og verdfull røynsle, seier Dale.

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD) er ein prionsjukdom av same type som skrapesyke hjå sau eller kugalskap, der feilfolda protein hopar seg opp i hjernen og fører til store lidingar og død for dei dyra som blir ramma. Då CWD vart oppdaga i Noreg av Veterinærinstituttet i fjor var det første tilfellet i Europa, og det vart sett i gong omfattande prøvetaking av norske hjortedyr (elg, villrein, tamrein, hjort og rådyr).

Det vart gjort vedtak om at flokken i Nordfjella skal takast ut innan 1. mai 2018. Målet er å avgrense og om mogleg utrydda sjukdommen. Dersom ein kan hindra at sjukdommen spreier seg, vil mange dyr kunna bli spart for dei lidingane den fører med seg. Etter ein brakkleggingsperiode er det planen å reetablera ei frisk og stadeigen villreinbestand i Nordfjella.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Morgenoppdatering 25.06.18
Dette er det viktigste som skjedde mens du sov.
2.
 Jonas Hoff Oftebro kom inn på Teaterhøgskolen: – Endelig!
Jonas Hoff Oftebro (22) har for lengst vist at han ønsker å følge i skuespillerfotsporene til foreldrene og storebroren. Nå har han også kommet gjennom det trange nåløyet til Teaterhøgskolen.
3.
 Full borgerkrig i Giskes bakland
Mindre enn et halvt år etter at de to trønderfylkene slo seg sammen, utkjempes det som internt ses som en ødeleggende politisk borgerkrig i det nye Trøndelag Ap. Midt på slagmarken står avgått nestleder Trond Giske (51).
4.
 Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter: – En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange
Kripos er bekymret for økningen i voldtekt på nett. I 2017 sto ti personer bak 1195 overgrep på nett, viser en ny rapport. Mange av ofrene er barn.
5.
 EUs dype krise
Flyktningkrisen truer samholdet i EU. Lite tyder på at denne ukens EU-toppmøte vil lykkes.
6.
 Trump med nytt forslag: Vil deportere immigranter umiddelbart uten å gå gjennom rettssystemet
UCLA-sjef mener på sin side at den amerikanske presidentens Twitter-forslag er ulovlig.
7.
 SU går inn for avkriminalisering av narkotika
Sosialistisk Ungdom (SU) vedtok søndag kveld å gå inn for avkriminalisering og utredning av legalisering av narkotika.
8.
 Johnny Depp: – Jeg var så langt nede som det var mulig å komme
Det sier filmstjernen i et lengre intervju med Rolling Stone om tiden da ekteskapet sprakk i 2016 og han fikk store økonomiske problemer i tillegg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse