Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Ein invitasjon det kan vera klokt å takka ja til
- Publisert 17. april 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Mammografi
Clik on image for large version
Mammografibussen. Bilete: Tone Mannsåker

Brystkreft er den kreftforma som råkar flest kvinner. 3 371 kvinner i Noreg fekk brystkreft i 2016. Kvinner i Hordaland født 1949 - 1968 er no inviterte til å delta i Mammografiprogrammet som har som mål å redusera dødeligheita av brystkreft hjå kvinnene i denne gruppa

Mammografibussen var på plass i Odda 16.april.

Kreftregisteret fortel på nettsidene sine at det er kvinner mellom 50 og 69 år som vert inviterte og at alder ved første invitasjon kan variera frå 48 – 53 år.

Kvinner som har vorte inviterte tidlegare vil få ny invitasjon om lag 24 månader etter den forrige.

Når det vert invitert til mammografiscreening, er prinsippet at ein må undersøka mange friske for å finna brystkreft hjå nokre få, slik at desse kanskje kan unngå å døy av sjukdomen.

Kreftregisteret skriv fylgjande om føremoner og ulemper ved mammografiscreening:

Den viktigaste føremona er aukt sjanse for at brystkreft vert oppdaga i eit tidleg stadium av sjukdomsutviklinga. Det gir mindre risiko for å døy av brystkreft og større sjanse for å behalda brystet ved eventuell operasjon.

Mellom dei viktigaste ulempene med mammografiscreening, er risiko for å verta innkalt til tilleggsundersøkingar på grunn av mistenkelege funn som likevel viser seg å ikkje vera brystkreft - såkalt falsk positiv screeningundersøkelse.

Det er og risiko for at det vert oppdaga sakteveksande brystkreft som ein ellers aldri ville behøvd å vita noko om, fordi svulsten aldri ville vokst seg stor nok til å verta merkbar eller til fare for liv og helse - såkalla overdiagnostikk.

Det vert diskutert kor mange kvinner som vert redda frå å døy av brystkreft på grunn av Mammografiprogrammet. Bruk av ulike data og statistiske metoder gir ulike svar skriv Kreftregisteret.

Berekningar utført ved Kreftregisteret  gir resultat som kan illustrerast slik:

  • Dersom 1000 kvinner på 50 år vert undersøkte ti gonger i Mammografiprogrammet, forventar ein at 17 av desse døyr av brystkreft før dei vert 80 år.
  • I ei tilsvarande gruppe kvinner som ikkje møter, er forventa antal 23 kvinner.

Dette tilseier at dersom 1000 kvinner møter ved alle invitasjonar i Mammografiprogrammet, vil om lag seks av dei unngå å døy av brystkreft som fylgje av programmet.

Korleis screeninga vert gjort, kan du lesa om hjå Kreftregisteret.

Mammografibussen i Hordaland var på plass i Odda mandag 16.april og vert ståande på parkeringsplassen bak rådhuset i fleire veker.


 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Stortinget sier ja: Skal sjekke følgene av skolestart for seksåringene
Det er flertall på Stortinget for å evaluere skolestart for seksåringene – over 20 år etter at det ble innført.
2.
 NRK-kjendisene samles til fortsatt kamp
I dag har 1700 NRK-journalister vært i streik i en uke. Streikeviljen er fortsatt på topp og nå samles de streikende til møte i kulturkirken Jakob i Oslo. Etter møtet blir det stormønstring utenfor NRK-huset på Marienlyst.
3.
 Hareide: – Ble liggende to uker på gulvet
BLINDERN (VG) Åge Hareide (64) innrømmer at han var bekymret da ryggproblemene rammet han for alvor, da han ble liggende to uker på gulvet.
4.
 Se alle tilsynene restaurantsjefen får – nå skal Røe Isaksen rydde opp
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil uvesen til livs: – Landets bedrifter opplever at de har for mange vesen og tilsyn, som passer på dem. - Vi vil gjøre livet lettere for bedriftene, sier han.
5.
 30 år gammel drapsgåte kan være løst
Irsk politi har pågrepet to menn for drapet på Inga Maria Hauser (18), en tysk ryggsekkturist på reise i Nord-Irland i 1988.
6.
 Laveste fødselsoverskudd i Norge siden 1985
Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.
7.
 Eliteseriens comeback-konger: – Er det krig så må man ta den
RANHEIM (VG) (Ranheim-Molde 3–1) For femte gang på elleve seriekamper kom Ranheim tilbake, og sikret poeng etter å ha ligget under.
8.
 Jan Bøhler om ny steinkasting mot natteravner på Stovner: – Politiet må bli bedre kjent med miljøet
I helgen opplevde natteravnene i bydel Stovner på ny steinkasting fra en ungdomsgjeng. Tirsdag begynte 10 nye politifolk som blant annet skal patruljere denne bydelen.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse