Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Ny tilskotsordning for lag og organisasjonar
- Publisert 19. april 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Ringdans.JPG
Clik on image for large version
Samling av frivillige. Bilete: Tone Mannsåker

Hordaland fylkeskommune får kvart år mange førespurnader om økonomisk stønad til ulike føremål som ikkje fell innanfor etablerte tilskotsordningar. No blir dette organisert i ei offisiell årleg tilskotsordning med søknadsfrist 1. juni

Fylkesutvalet har sett av 1,5 millionar kroner til søknader som kjem innan 1. juni. Søknadene vert lagt fram til politisk behandling i tilknyting til budsjettet til hausten og utbetalt over nyår, ifylgje nettsidene til Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har i alle år gjeve tilskot til ymse lag og organisasjonar som ikkje naturleg høyrer inn under dei etablerte tilskotsordningane. Fylkesutvalet har vedteke retningslinjer med klare kriterium for tildeling av slike tilskot, gjennom den nye søknadsordninga.

Fylgjande kriterium gjeld:

  • Tilskotet går til tiltak som kjem Hordaland-samfunnet til gode, og ligg innanfor kjerneområda for fylkeskommunen si verksemd.
  • Tilskotet går til tiltak som understøttar hovudmåla som går fram av utviklingsplan for Hordaland.
  • Tiltaket kjem ikkje innunder andre ordningar til Hordaland fylkeskommune.
  • Gjennom tildelingane skal det søkjast å oppnå ei viss rullering mellom søkjarar, for å sikre at flest mogleg aktørar vert tilgodesett.
  • Midlar som ikkje vert nytta ut frå gjevne vilkår, kan krevjast betalt tilbake.

Desse krava blir stilt til søknaden:

  • Kort omtale av kva søkjar ynskjer å nytta tilskotsmidlane til, inklusive målsettingar og relevans for tilskotsordninga.
  • Plan for gjennomføring og vurdering av forventa effekt.
  • Søknadssum.
  • Enkel rapportering på gjennomføring og resultat av nytta midlar tildelt siste år, skal leggast ved eventuell søknad om nye tilskotsmidlar.

Desse kan søka:

  • Lag, grupper, institusjonar og organisasjonar. Einskildpersonar kan ikkje søka.

Alle mottakarar av tilskot frå fylkeskommunen i 2018 er varsla om vedtaket.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Stortinget sier ja: Skal sjekke følgene av skolestart for seksåringene
Det er flertall på Stortinget for å evaluere skolestart for seksåringene – over 20 år etter at det ble innført.
2.
 NRK-kjendisene samles til fortsatt kamp
I dag har 1700 NRK-journalister vært i streik i en uke. Streikeviljen er fortsatt på topp og nå samles de streikende til møte i kulturkirken Jakob i Oslo. Etter møtet blir det stormønstring utenfor NRK-huset på Marienlyst.
3.
 Hareide: – Ble liggende to uker på gulvet
BLINDERN (VG) Åge Hareide (64) innrømmer at han var bekymret da ryggproblemene rammet han for alvor, da han ble liggende to uker på gulvet.
4.
 Se alle tilsynene restaurantsjefen får – nå skal Røe Isaksen rydde opp
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil uvesen til livs: – Landets bedrifter opplever at de har for mange vesen og tilsyn, som passer på dem. - Vi vil gjøre livet lettere for bedriftene, sier han.
5.
 30 år gammel drapsgåte kan være løst
Irsk politi har pågrepet to menn for drapet på Inga Maria Hauser (18), en tysk ryggsekkturist på reise i Nord-Irland i 1988.
6.
 Laveste fødselsoverskudd i Norge siden 1985
Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.
7.
 Eliteseriens comeback-konger: – Er det krig så må man ta den
RANHEIM (VG) (Ranheim-Molde 3–1) For femte gang på elleve seriekamper kom Ranheim tilbake, og sikret poeng etter å ha ligget under.
8.
 Jan Bøhler om ny steinkasting mot natteravner på Stovner: – Politiet må bli bedre kjent med miljøet
I helgen opplevde natteravnene i bydel Stovner på ny steinkasting fra en ungdomsgjeng. Tirsdag begynte 10 nye politifolk som blant annet skal patruljere denne bydelen.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse