Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Foreslår fire millionar kroner ekstra til butikkar i distrikta gjennom Merkur-programmet i 2017
- Publisert 27. november 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Handel på Rimi
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

- Me ynskjer ein enklare kvardag for innbyggarane og at det skal vera mogeleg å bu i heile landet. Eit viktig bidrag er å ha eit godt daglegvaretilbod nær der folk bur i distrikta, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Merkur-programmet bidreg til å oppretthalda og vidareutvikla tilbodet av daglegvarebutikkar i område med små marknader. - Å samla ulike tenester i butikken bidreg til betre tenester, seier ministeren i ei pressemelding.

- Den store interessa for investeringsstøtte syner at det er stor framtidstru hjå distriktsbutikkar rundt om i Noreg. Når me no fyller opp potten for denne støtteordninga, vonar eg at det kjem inn mange nye, gode søknadar. Gjennom Merkur-programmet får me styrka tilgangen til grunnleggande, private tenester i område med få innbyggarar. Dette er god distriktspolitikk, seier Sanner.

Merkur forvaltar ei investeringsstøtteordning, kor butikkdrivarane kan søka om tilskot for å modernisera og vidareutvikla butikkane sine. Etterspurnaden etter investeringsstøttemiddela har vore stor i 2017, og heile løyvinga til dette føremålet blei brukt opp allereie i september. Regjeringa foreslår derfor å auka løyvinga med fire millionar kroner for 2017, slik at butikkane kan halda fram arbeidet med å utvikla butikkane. Dette er midear som går til konkrete tiltak som har stor verknad for dei lokalsamfunna som får eit betre tenestetilbod.

Dette inneber at løyvinga for 2017 vert auka frå 37,3 millionar kroner til 41,3 millionar kroner. For 2018 vert det sett av 48.3 millionar kroner til Merkur-programmet etter budsjettforliket.

- Mange av butikkane har eit stort innslag av samfunnsengasjement og dugnadsånd, både hjå butikkdrivaren og i lokalbefolkninga. Nasjonale styresmakter støttar opp om denne lokale krafta og viljen til å utvikla lokalsamfunnet, gjennom Merkur-programmet, seier statsråd Sanner.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Migrapolis-profil sparket etter 19 år i NRK grunnet manglende kompetanse: – Dette er en farse
– De hadde bestemt på forhånd at de ville bli kvitt meg, sier NRK-journalist Rajan Chelliah. NRKs fagforening mener saken går rett inn i kjernen av hvorfor de NRK- ansatte streiker.
2.
 Passproblemer
Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.
3.
 Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene
Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.
4.
 Person knivstukket i Oslo: To pågrepet
Politiet i Oslo har pågrepet to personer etter at en person ble knivstukket i Oslo sentrum natt til onsdag.
5.
 Mann til sykehus etter eksplosjon i varmeanlegg i Oslo
En mann er kjørt til sykehus med moderate skader etter at en eksplosjon gikk av i et varmeanlegg på Haugerud i Oslo.
6.
 Smittsom hjernehinnebetennelse påvist hos russ i Sandnes
En russ fra Sandnes ble mandag innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Personer vedkommende har utvekslet spytt med, har fått antibiotikum.
7.
 NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen
NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.
8.
 Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet
BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse