Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Variert meny på Røldalsmarknaden 2018
5.
 Ny aggressiv blautråtebakterie funne i Noreg
6.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
7.
 MS Lindenes på farten
8.
 Ein attraktiv innfallsport til Folgefonnhalvøya
9.
 "Sommarfugl" - livsfilosofi og musikk som går til hjarta
10.
 St. Olav til Ottar Grepstad
11.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
12.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
13.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
14.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
15.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
16.
 Klar for litt 60 - og 70 - talsmusikk?
17.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
18.
 Open for det meste av aktivitet
19.
 Den gode sommarkjensla er på plass
20.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland

Prosjektet har på ingen måte stoppa opp
- Publisert 26. mars 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Toralv Mikkelsen
Clik on image for large version
Toralv Mikkelsen. Bilete: JK Flattun

Hordaland Fylkeskommune har gitt Norconsult i tilleggsoppgåve å sjekka ut ein del påhogs - talternativ til det mange vonar vert den nye tunnelen mellom Austrepollen og Nordrepollen

I samtale med programsekretær JK Flattun fortel styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen, at Norconsult skal levera ein sluttrapport til Fylkeskommunen straks over påske.

- Prosjektet har på ingen måte stoppa opp, det er under vidare bearbeiding for å seia det slik. Det er her som med alle andre tunnelprosjekt, at ein kan gå inn ulike stader.

Mikkelsen fortel at det er gjort nokre nye undersøkingar for å slå fast kva for alternativ som er best.

- I Nordrepollen er dei forsåvidt einige om kor påhogget bør koma, men i Austrepollen har det vore tre, fire alternativ. No sist då dei hadde befaring der,  såg ein nærare på eit par alternativ som ligg litt lengre opp mot dagens Folgefonntunnel.

Etter det Mikkelsen seier, er det inga usemje mellom dei fire tunnelkommunane  - Odda, Kvinnherad, Jondal og Kvam, om å greia ut dette prosjektet. - Men så er jo sjølvsagt den store utfordringa å få finansieringa på plass. Det er alt for tidleg å seia noko sikkert om kor store kostnadene vert og korleis ein skal finansiera dei, men alle fire kommunanestår samla.  

Styret i Jondaltunnelen skal ha eit møte like over påske med eit etterfylgjande eigarmøte. - Der vil eigarane få høve til å uttala seg om prosessen vidare og der trur eg ein vil finna kvarandre og arbeida saman med hovudaksjonæren, Hordaland Fylkeskommune - som på mange måtar er den mest sentrale aktøren i dette.  

Kor vidt kommunereforma som trør i kraft i 2020 vil ha noko å seia for kostnadsfordeling i høve til ny tunnel, er det for tidleg å meina noko om, meiner Mikkelsen.

- Men det som er positivt, og som me har merka oss, er at trafikken i Jondalstunnelen heilt sidan den vart opna 7.september i 2012, har vore jamt aukande, og no i forkant av påsken, har omlag 950.000 bilar totalt sett, køyrd gjennom. Bil nummer 1 million vil truleg passera gjennom rundt midtsommar i år. 

Det som er Jondaltunnelen AS si primære oppgåve no, er å sjå på takstane, fortel Mikkelsen. - Me får jo eit nytt takstregime, så me arbeider no med å sjå på korleis dette vil slå ut for Jondalstunnelen. Der er me i eit nært samarbeid med Statens Vegvesen og eigarkommunane for å finna løysingar som gjer at dei nye takstane som vert iverksette ein gong i 2018, ikkje slår alt for negativt ut for dei faste brukarane av tunnelen.

Jondalstunnelen AS er i ferd med å utarbeida eit framlegg til å justera ned satsane, som vert iverksette frå eitt eller anna tidspunkt, truleg på hausten. Dette for at lokaltrafikken og særleg næringstrafikken, ikkje skal verta skadelidande av dette nye rabattsystemet som Stortinget har vedteke.

Mikkelsen fortel at utgangspunktet hadde Jondalstunnelen eit lån med ei løpetid på 15 år, til 2027.

- Men inntektene har vore så store at me har reforhandla, slik at avtalen med Kommunalbanken no har ei løpetid på 10 år, dermed skal lånet betalast ned i 2023. Teoretisk kunne me ha betalt det ned tidlegare, men no er målet at me skal krevja inn bompengar til 2023, men altså prøva å få justert ned takstane av omsyn til lokaltrafikken som vert større og større.

Forrige månad hadde ferja mellom Tørvikbygd og Jondal ein liten nedgang i trafikken. - Samtidig hadde Jondalstunnelen ein auke i traikken på nesten 4,8 prosent, fortel Mikkelsen. -  Dette er ein indikasjon på at det er meir lokaltrafikk gjennom tunnelen enn det har vore tidlegare.

Éi forklaring på auken i lokaltrafikk meiner han kan ha samanheng med at fleire i Jondal vel å bruka Odda som handelssentrum med bakgrunn i at begge kommunane saman med Ullensvang i 2020 vert éin kommune.

- Kanskje er det og fleire oddingar som har hytte i Jondal enn det var tidlegare, det er iallefall ei interessant utvikling, seier styreleiaren i Jondaltunnelen AS, Toralv Mikkelsen.
 

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Frykter hevnaksjoner i Malmö: – Nå begynner helvete
En ung gjengleder som overlevde skyteepisoden i Malmö mandag pekes på som det egentlige målet. En hevnaksjon er svært sannsynlig, sier kilder i miljøet til svenske aviser.
2.
 Grensekrisen i USA: Spedbarn skilt fra foreldrene og sendt på tvers av landet
Barn helt nede i tre måneders alder blir fraktet tvers over hele USA for å plasseres i fosterhjem, mens foreldrene er i varetekt. Det kommer frem i en pressemelding fra Borgerrettighetsdepartementet i Michigan.
3.
 Her er hockeyprofilene på skolebenken: Tar hurtigkurs for å bli gode barnetrenere
OLYMPIATOPPEN (VG) Norges Ishockeyforbund tar grep for å bedre talentutviklingen i Norge. Med et «fast track»-trenerkurs har det bragt frem engasjement hos hockeyprofilene Patrick Thoresen (34) og Ole-Kristian Tollefsen (34).
4.
 Ny rapport: Innvandring splitter Norge
Nordmenn er splittet i spørsmålet om landet bør ta inn flere innvandrere. Den store asylstrømmen for tre år siden ser imidlertid ikke ut til å ha gitt et mer negativt syn på innvandring.
5.
 Raymond Johansen om romfolk-tilbud: Listhaug feilinformerer
Raymond Johansen mener Sylvi Listuaug fraskriver seg ansvar i saken om overnattingstilbudet for romfolk i Oslo. Det avviser Listhaug.
6.
 Christian Eriksen til VG om VAR-VM: – Det har blitt mange straffer
VITJAZEVO (VG) Christian Eriksen ser positivt på VAR-teknologien, mens Chelseas Andreas Christensen innrømmer at han fryktet VAR-straffe imot i VM-åpningen. Åge Hareide er atskillig med kritisk enn sine spillere: – Det fjerner noe av sjarmen med fotball.
7.
 Stormy Daniels-advokat om USAs nye grensepraksis: – Ondskap av episke dimensjoner
MCALLEN, TEXAS (VG) Han har blitt kjent som advokaten til pornostjernen som angivelig hadde et seksuelt forhold til president Donald Trump. Nå representerer Michael Avenatti over 50 mødre som har blitt fratatt sine barn på grensen til USA.
8.
 Morgenoppdatering 20.06.18
Dette er noe av det viktigste som skjedde i natt.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse