Mest leste :
1.
 Dramatisk endring i plantelivet på fjelltoppane
2.
 36 millionar kroner til betre psykisk helse hos barn og unge
3.
 Rekordstor hjortejakt
4.
 Prosjektet har på ingen måte stoppa opp
5.
 Ikkje bli ein del av statistikken på Bulkefredag
6.
 Derfor er påsken reine eggefesten
7.
 Turne over Hardangervidda - natur og kultur hand i hand
8.
 Tom Roger Aadland på Utne Skjærtorsdag
9.
 På Radio Folgefonn mandag
10.
 Ny styreleiar i Tysnes Sparebank
11.
 Vossajazz - prisen til Benedicte Maurseth
12.
 Rødt over sperregrensa
13.
 Snøskredvarslinga si anbefaling: Unngå alt skredterreng denne påsken.
14.
 Milepæl for Inn på tunet
15.
 Skuleskyss kostar flesk for fylka
16.
 Museum, musikk og mysterium
17.
 Norovirus bit ikkje på hallingar
18.
 Negative tal for den norske kyrkja
19.
 Første gong ei forskrift får klarspråkpris
20.
 Betydeleg nedgang i artsmangfaldet i skogen

Prosjektet har på ingen måte stoppa opp
- Publisert 26. mars 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Toralv Mikkelsen
Clik on image for large version
Toralv Mikkelsen. Bilete: JK Flattun

Hordaland Fylkeskommune har gitt Norconsult i tilleggsoppgåve å sjekka ut ein del påhogs - talternativ til det mange vonar vert den nye tunnelen mellom Austrepollen og Nordrepollen

I samtale med programsekretær JK Flattun fortel styreleiar i Jondalstunnelen AS, Toralv Mikkelsen, at Norconsult skal levera ein sluttrapport til Fylkeskommunen straks over påske.

- Prosjektet har på ingen måte stoppa opp, det er under vidare bearbeiding for å seia det slik. Det er her som med alle andre tunnelprosjekt, at ein kan gå inn ulike stader.

Mikkelsen fortel at det er gjort nokre nye undersøkingar for å slå fast kva for alternativ som er best.

- I Nordrepollen er dei forsåvidt einige om kor påhogget bør koma, men i Austrepollen har det vore tre, fire alternativ. No sist då dei hadde befaring der,  såg ein nærare på eit par alternativ som ligg litt lengre opp mot dagens Folgefonntunnel.

Etter det Mikkelsen seier, er det inga usemje mellom dei fire tunnelkommunane  - Odda, Kvinnherad, Jondal og Kvam, om å greia ut dette prosjektet. - Men så er jo sjølvsagt den store utfordringa å få finansieringa på plass. Det er alt for tidleg å seia noko sikkert om kor store kostnadene vert og korleis ein skal finansiera dei, men alle fire kommunanestår samla.  

Styret i Jondaltunnelen skal ha eit møte like over påske med eit etterfylgjande eigarmøte. - Der vil eigarane få høve til å uttala seg om prosessen vidare og der trur eg ein vil finna kvarandre og arbeida saman med hovudaksjonæren, Hordaland Fylkeskommune - som på mange måtar er den mest sentrale aktøren i dette.  

Kor vidt kommunereforma som trør i kraft i 2020 vil ha noko å seia for kostnadsfordeling i høve til ny tunnel, er det for tidleg å meina noko om, meiner Mikkelsen.

- Men det som er positivt, og som me har merka oss, er at trafikken i Jondalstunnelen heilt sidan den vart opna 7.september i 2012, har vore jamt aukande, og no i forkant av påsken, har omlag 950.000 bilar totalt sett, køyrd gjennom. Bil nummer 1 million vil truleg passera gjennom rundt midtsommar i år. 

Det som er Jondaltunnelen AS si primære oppgåve no, er å sjå på takstane, fortel Mikkelsen. - Me får jo eit nytt takstregime, så me arbeider no med å sjå på korleis dette vil slå ut for Jondalstunnelen. Der er me i eit nært samarbeid med Statens Vegvesen og eigarkommunane for å finna løysingar som gjer at dei nye takstane som vert iverksette ein gong i 2018, ikkje slår alt for negativt ut for dei faste brukarane av tunnelen.

Jondalstunnelen AS er i ferd med å utarbeida eit framlegg til å justera ned satsane, som vert iverksette frå eitt eller anna tidspunkt, truleg på hausten. Dette for at lokaltrafikken og særleg næringstrafikken, ikkje skal verta skadelidande av dette nye rabattsystemet som Stortinget har vedteke.

Mikkelsen fortel at utgangspunktet hadde Jondalstunnelen eit lån med ei løpetid på 15 år, til 2027.

- Men inntektene har vore så store at me har reforhandla, slik at avtalen med Kommunalbanken no har ei løpetid på 10 år, dermed skal lånet betalast ned i 2023. Teoretisk kunne me ha betalt det ned tidlegare, men no er målet at me skal krevja inn bompengar til 2023, men altså prøva å få justert ned takstane av omsyn til lokaltrafikken som vert større og større.

Forrige månad hadde ferja mellom Tørvikbygd og Jondal ein liten nedgang i trafikken. - Samtidig hadde Jondalstunnelen ein auke i traikken på nesten 4,8 prosent, fortel Mikkelsen. -  Dette er ein indikasjon på at det er meir lokaltrafikk gjennom tunnelen enn det har vore tidlegare.

Éi forklaring på auken i lokaltrafikk meiner han kan ha samanheng med at fleire i Jondal vel å bruka Odda som handelssentrum med bakgrunn i at begge kommunane saman med Ullensvang i 2020 vert éin kommune.

- Kanskje er det og fleire oddingar som har hytte i Jondal enn det var tidlegare, det er iallefall ei interessant utvikling, seier styreleiaren i Jondaltunnelen AS, Toralv Mikkelsen.
 

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Mann dømt til 19 års fengsel for drap på Trosterud
En 43 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for å ha drept sin ektefelle med kniv på Trosterud i Oslo i 2016.
2.
 Johaug er forberedt på hets når hun skal konkurrere
ØKERN (VG) Therese Johaug (29) er forberedt på reaksjoner når verdenscupen starter i Finland i november. Men nå gleder hun seg bare til å få startnummer på brystet igjen.
3.
 Prinsessen på alerten
Det er direkte imponerende å se hvordan Therese Johaug har taklet en svært vanskelig situasjon. De som skal slå henne til vinteren, må nok stå opp rimelig tidlig om morgenen …
4.
 Nå får Gull-Maren gjøre som gutta – hoppe 250 meter
Innen to år kan OL-vinner Maren Lundby (23) hoppe 250 meter – eller lenger – i skiflyging. FIS har nemlig opphevet restriksjonen på bakkestørrelsen for kvinner.
5.
 Norske Marie (21) savnet i Sør-Afrika
Marie Sæther Østbø (21) ble sist sett på stranden i Sedgefield – hundre meter fra der hun bodde.
6.
 Studiekamerat i Norge: – Slik er Cubas nye president
Miguel Díaz-Canel spilte basket med Fidel Castro på videregående, og var en av de flinkeste elevene i klassen. Slik beskrives Cubas nye president av en gammel studiekamerat.
7.
 Ville nekte utøver å dra til OL - ble tatt for doping i Pyeongchang
Før OL stilte hun opp på en video i en genser med teksten «I don’t do doping» med store bokstaver. I Pyeongchang ble Nadezhda Sergeeva (30) tatt for doping.
8.
 Bildeserie: 59 år med Castro
Fredag tar Miguel Diaz-Canel over Cubas presidentvalg, som eneste kandidat forsamlingen kunne stemme på. Siden 1959 har Castro-brødrene Fidel og Raúl styrt landet.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse