Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
5.
 MS Lindenes på farten
6.
 St. Olav til Ottar Grepstad
7.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
8.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
9.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
10.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
11.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
12.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
13.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland
14.
 Den gode sommarkjensla er på plass
15.
 Forbod mot all bruk av eld utandørs i Odda og Ullensvang
16.
 NRK oppfyller ikkje nynorskkrava
17.
 Skandinavisk Tivolipark kjem attende
18.
 Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
19.
 Klar for stolpejakt igjen
20.
 Ny strategi for økologisk produksjon

Slik er jorda i Noreg
- Publisert 20. februar 2018 av Mannsåker, Tone Marie
ku[1]
Clik on image for large version
Illustrasjonsbilete

For første gang har forskarar samla og lagt fram ei oversikt over jorda i Noreg. I ti år har kartleggarar frå NIBIO gjort undersøkingar i heile landet, for å kunna fortelja oss meir om eigenskapane til jorda i landet vårt

– Endeleg har me fått ein nasjonal statistikk som viser jorda sine eigenskapar rundt i landet vårt. Kartlegginga gir verdfull informasjon for å meina noko om matberedskap og føresetnadane for auka matproduksjon på nasjonalt nivå, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale på departementet sine nettsider.

– Rapporten er også eit godt styringsverktøy når det gjeld omdisponering av dyrka jord, seier Dale.

Dale legg til at kunnskap om jorda i Noreg kjem til nytte i utforminga av regional og nasjonal landbruks- og matpolitikk. Rapporten «Jordsmonnstatistikk Norge» er basert på eit omfattande feltarbeid i perioden 2006-2016. Slike nasjonale jordsmonndata kan brukast i overordna agronomisk planlegging og i arealprosessar, og i risikovurderingar knytt til klima og miljø. Statikken om matjorda i Noreg er eit estimat basert på at utvalde område i landet er undersøkt i felt. Statistikken gir eit representativt bilete av heile landet, fordi mange nok flater er valt ut i ulike regionar.

NIBIO sine forskarar peikar på at jordaareala er delt inn i tre klassar, svært god, god og mindre god jordkvalitet. Dei stadfestar at det sentrale Austlandet, Jæren og areal langs Trondheimfjorden har den beste jorda i Noreg. Desse områda eignar seg godt for produksjon av mange ulike vekstar. Det skuldast ein kombinasjon av jordeigenskaper og klima.

Vestlandet og Nord-Noreg kjem dårlegast ut når det gjeld jordkvalitet. Rapporten tek òg for seg jordas evne til å frakte vekk overflødig vatn, og jordas innhald av organisk materiale som har innverknad på fysiske, kjemiske og biologiske tilhøve i jorda.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Morgenoppdatering 25.06.18
Dette er det viktigste som skjedde mens du sov.
2.
 Jonas Hoff Oftebro kom inn på Teaterhøgskolen: – Endelig!
Jonas Hoff Oftebro (22) har for lengst vist at han ønsker å følge i skuespillerfotsporene til foreldrene og storebroren. Nå har han også kommet gjennom det trange nåløyet til Teaterhøgskolen.
3.
 Full borgerkrig i Giskes bakland
Mindre enn et halvt år etter at de to trønderfylkene slo seg sammen, utkjempes det som internt ses som en ødeleggende politisk borgerkrig i det nye Trøndelag Ap. Midt på slagmarken står avgått nestleder Trond Giske (51).
4.
 Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter: – En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange
Kripos er bekymret for økningen i voldtekt på nett. I 2017 sto ti personer bak 1195 overgrep på nett, viser en ny rapport. Mange av ofrene er barn.
5.
 EUs dype krise
Flyktningkrisen truer samholdet i EU. Lite tyder på at denne ukens EU-toppmøte vil lykkes.
6.
 Trump med nytt forslag: Vil deportere immigranter umiddelbart uten å gå gjennom rettssystemet
UCLA-sjef mener på sin side at den amerikanske presidentens Twitter-forslag er ulovlig.
7.
 SU går inn for avkriminalisering av narkotika
Sosialistisk Ungdom (SU) vedtok søndag kveld å gå inn for avkriminalisering og utredning av legalisering av narkotika.
8.
 Johnny Depp: – Jeg var så langt nede som det var mulig å komme
Det sier filmstjernen i et lengre intervju med Rolling Stone om tiden da ekteskapet sprakk i 2016 og han fikk store økonomiske problemer i tillegg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse