Mest leste :
1.
 Nasjonal oversikt over personar på venteliste til sjukeheim
2.
 Roger Lynghamar erstattar Steinar Albrigtsen på Iris Scene
3.
 Travel laurdag på nye Iris Scene
4.
 Trygge møteplassar i Noregs Mållag
5.
 Vil ha fleire med i gamaldanstevling
6.
 Kulturell skattkiste til alle elevar i Hordaland
7.
 God start på 2018 for Tysnes Sparebank
8.
 Den årlege Tulipanaksjonen er i rute
9.
 Mange vil rydda strender
10.
 Kontroll av kostilskot avslørte helsefarleg innhald
11.
 Klar for å overlata klubba til yngre krefter
12.
 Konkurranse om nytt fylkesvåpen
13.
 2017 - rekordår for Mikkelparken
14.
 Meiner turisme trugar villreinen
15.
 Hugs fluktopning og rett merking av reiskap
16.
 Parkeringsavgift i Odda sentrum - ikkje øverst på ynskjelista
17.
 Har du ein etablerar i magen?
18.
 Debattklimaet har vorte for hardt
19.
 12.mai - den internasjonale ME - dagen
20.
 Nasjonalparken vil høyra di meining

Noreg nytt medlem i verdsarvkomitéen
- Publisert 15. november 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Jørn Holme.JPG
Clik on image for large version
Riksantikvar Jørn Holme. Bilete: Tone Mannsåker

Noreg vart i går vald inn som medlem av Unesco sin prestisjetunge verdsarvkomité for perioden 2017-2021. Noreg har i dag åtte område på verdsarvlista, og vil ikkje fremja nye nominasjonar så lenge Noreg er medlem i verdsarvkomitéen.

Komitéen har 21 medlemer som vert vald blant dei 193 landa som har underteikna verdsarvkonvensjonen

Verdsarvkomiteen er ein ekspertkomité, og Noreg sin delegasjon til komitéen vert leia av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet. Begge har lang og brei erfaring på kvart sitt område ifylgje Klima - og miljødepartementet.

Verdsarvkomitéen bestemmer verdsarvlista, og her finn me verdas viktigaste kultur- og naturarvstader. Komitéen vert rekna som ein prestisjetung komité i FN-systemet.

- Det medfører eit stort ansvar for Noreg å vera med i komitéen. Det å koma på verdsarvlista betyr mykje for turisme, verdiskaping og mogelegheiten til å ta vare på dei eineståande stadene. Dette er natur- og kulturstader som me vil vidareføra i god stand til komande generasjonar, seier klima - og miljøminister Vidar Helgesen.

Tolv nye medlemer til Unesco sin verdsarvkomité vart vald på verdsarvkonvensjonen si generalforsamling. Verdsarvkomitéen har ei rekke oppgåver. Den vedtek kva for nye område som skal førast opp på verdsarvlista, og den har ansvaret for å fylgja opp arbeidet med konvensjonen. Det betyr mellom anna å overvåka og forvalta områda som står på verdsarvlista, og vurdera om det er land som treng råd eller bistand. Den skal og beslutta kva som må gjerast for å sikra verdsarv som er trua.

-Verdsarvkonvensjonen sitt føremål er å sikra dei uerstattelege verdiane. Samtidig kan ein verdsarvstatus bidra til at eit samfunn får gode mogelegheiter for å utvikla seg, seier Helgesen.

Verdsarven er utsett for eit stort press på grunn av mangelfull forvalting, utbygging, massiv turisme, krig og katastrofar. Noreg skal bidra i det internasjonale samarbeidet på område der me har særlig kompetanse.

Noreg sin innsats i komitéperioden vil vera å arbeida for å:

- få ei meir heiskapleg forvalting av kultur- og naturarven i tråd med konvensjonen sitt prinsipp

- sikra verdsarven sine universelle verdiar

- styrka institusjonar, ekspertar og lokalsamfunn, slik at dei kan ivareta verdsarven

- gjera verdsarvlista meir representativ, ved å få fram land, regionar og type kultur- og naturarv som i dag er lite til stades på lista

- gjera landa betre i stand til å reagera og handla når verdsarv er trua som fylgje av krig, konflikt og naturkatastrofar. Noreg støttar og Unesco sitt krisefond for verdsarv som er utsett for krig og naturkaststrofar.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Migrapolis-profil sparket etter 19 år i NRK grunnet manglende kompetanse: – Dette er en farse
– De hadde bestemt på forhånd at de ville bli kvitt meg, sier NRK-journalist Rajan Chelliah. NRKs fagforening mener saken går rett inn i kjernen av hvorfor de NRK- ansatte streiker.
2.
 Passproblemer
Nordmenn som ennå ikke har søkt om fornyelse av utgått pass, eller som trenger et nytt, kan risikere at sommerens utenlandstur går i vasken.
3.
 Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene
Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.
4.
 Person knivstukket i Oslo: To pågrepet
Politiet i Oslo har pågrepet to personer etter at en person ble knivstukket i Oslo sentrum natt til onsdag.
5.
 Mann til sykehus etter eksplosjon i varmeanlegg i Oslo
En mann er kjørt til sykehus med moderate skader etter at en eksplosjon gikk av i et varmeanlegg på Haugerud i Oslo.
6.
 Smittsom hjernehinnebetennelse påvist hos russ i Sandnes
En russ fra Sandnes ble mandag innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse. Personer vedkommende har utvekslet spytt med, har fått antibiotikum.
7.
 NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen
NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.
8.
 Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet
BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse