Mest leste :
1.
 Får du i deg nok vitamin D i den mørkaste tida av året?
2.
 Med Odda under huden og på lerretet
3.
 4H - jubel over framhald av støtta til frivillige
4.
 Foreslår fire millionar kroner ekstra til butikkar i distrikta gjennom Merkur-programmet i 2017
5.
 Redda eplesal for millionar
6.
 Julegåve med varig verdi
7.
 Vert ikkje opna i dag
8.
 30 000 hjortedyr er hittil testa for skrantesjuke
9.
 Åpne vegar til klokka 21:00
10.
 Gram Per Person er tilbake
11.
 The Times They Are A-Changing
12.
 Vernar 36 viktige skogområde
13.
 Programslepp i julekalender
14.
 Delte meingar lokalt om "julepresangen" frå regjeringa
15.
 Julekonsert med Aasmund Nordstoga
16.
 God mottaking for Framtida junior
17.
 15 millionar kroner til tiltak mot spelproblem
18.
 Løyvefritak for Inn på tunet-aktørar
19.
 Stor nedgang i fråveret på vidaregåande
20.
 Lang lørdag på Iris Scene

Noreg nytt medlem i verdsarvkomitéen
- Publisert 15. november 2017 av Mannsåker, Tone Marie
Jørn Holme.JPG
Clik on image for large version
Riksantikvar Jørn Holme. Bilete: Tone Mannsåker

Noreg vart i går vald inn som medlem av Unesco sin prestisjetunge verdsarvkomité for perioden 2017-2021. Noreg har i dag åtte område på verdsarvlista, og vil ikkje fremja nye nominasjonar så lenge Noreg er medlem i verdsarvkomitéen.

Komitéen har 21 medlemer som vert vald blant dei 193 landa som har underteikna verdsarvkonvensjonen

Verdsarvkomiteen er ein ekspertkomité, og Noreg sin delegasjon til komitéen vert leia av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet. Begge har lang og brei erfaring på kvart sitt område ifylgje Klima - og miljødepartementet.

Verdsarvkomitéen bestemmer verdsarvlista, og her finn me verdas viktigaste kultur- og naturarvstader. Komitéen vert rekna som ein prestisjetung komité i FN-systemet.

- Det medfører eit stort ansvar for Noreg å vera med i komitéen. Det å koma på verdsarvlista betyr mykje for turisme, verdiskaping og mogelegheiten til å ta vare på dei eineståande stadene. Dette er natur- og kulturstader som me vil vidareføra i god stand til komande generasjonar, seier klima - og miljøminister Vidar Helgesen.

Tolv nye medlemer til Unesco sin verdsarvkomité vart vald på verdsarvkonvensjonen si generalforsamling. Verdsarvkomitéen har ei rekke oppgåver. Den vedtek kva for nye område som skal førast opp på verdsarvlista, og den har ansvaret for å fylgja opp arbeidet med konvensjonen. Det betyr mellom anna å overvåka og forvalta områda som står på verdsarvlista, og vurdera om det er land som treng råd eller bistand. Den skal og beslutta kva som må gjerast for å sikra verdsarv som er trua.

-Verdsarvkonvensjonen sitt føremål er å sikra dei uerstattelege verdiane. Samtidig kan ein verdsarvstatus bidra til at eit samfunn får gode mogelegheiter for å utvikla seg, seier Helgesen.

Verdsarven er utsett for eit stort press på grunn av mangelfull forvalting, utbygging, massiv turisme, krig og katastrofar. Noreg skal bidra i det internasjonale samarbeidet på område der me har særlig kompetanse.

Noreg sin innsats i komitéperioden vil vera å arbeida for å:

- få ei meir heiskapleg forvalting av kultur- og naturarven i tråd med konvensjonen sitt prinsipp

- sikra verdsarven sine universelle verdiar

- styrka institusjonar, ekspertar og lokalsamfunn, slik at dei kan ivareta verdsarven

- gjera verdsarvlista meir representativ, ved å få fram land, regionar og type kultur- og naturarv som i dag er lite til stades på lista

- gjera landa betre i stand til å reagera og handla når verdsarv er trua som fylgje av krig, konflikt og naturkatastrofar. Noreg støttar og Unesco sitt krisefond for verdsarv som er utsett for krig og naturkaststrofar.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Australsk mann siktet for å være nordkoreansk agent
En australsk mann født i Sør-Korea ble lørdag kveld pågrepet i sitt hjem i Sydney, siktet for å ha fungert som en økonomisk agent for Nord-Korea.
2.
 Reuters: Jerusalem-konflikten opp i FNs sikkerhetsråd
FNs sikkerhetsråd skal behandle en resolusjon som kan få konsekvenser for USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.
3.
 Nødvendig å snakke med Nord-Korea
Nord-Koreas atomvåpenprogram utgjør en alvorlig trussel mot verdens sikkerhet. Derfor er det viktig at verden står samlet i møte med den.
4.
 Avis: Trump-administrasjonen vil forby sju ord i budsjettdokumenter
Flere reagerer på at Trump-administrasjonen vil forby ord som «transkjønnet», «mangfold», «foster» og «vitenskapelig basert» i budsjettdokumentene for 2019.
5.
 Stadig flere baker sine egne julekaker
Stadig flere nordmenn velger å bake kakene sine selv til jul. Mer enn seks av ti baker ett eller flere kakeslag til jul i år, viser en ny undersøkelse.
6.
 Huitfeldt reagerer på regjeringens OSSE-nei
Regjeringens nei til at Norge skal lede Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) skader Norges renommé, mener Anniken Huitfeldt (Ap).
7.
 Utfordret til å bære 6 meter høy nisse opp på Europas høyeste sjøklippe
Først julepyntet de kameraten Harry Gulestøl hus i hemmelighet med julelys og en seks meter høy nisse. Så kom Harry med hevnutfordringen: Bær nissen opp på Hornelen, Europas høyeste sjøklippe.
8.
 Brennhete Zuccarello avgjorde for Rangers på overtid
(Boston Bruins - New York Rangers 2-3) Mats Zuccarello (30) gjorde alt selv da han avgjorde kampen på overtid mot Boston. Selv syns han det gikk «skikkelig dårlig».


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse