Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Variert meny på Røldalsmarknaden 2018
5.
 Ny aggressiv blautråtebakterie funne i Noreg
6.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
7.
 MS Lindenes på farten
8.
 Ein attraktiv innfallsport til Folgefonnhalvøya
9.
 "Sommarfugl" - livsfilosofi og musikk som går til hjarta
10.
 St. Olav til Ottar Grepstad
11.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
12.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
13.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
14.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
15.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
16.
 Klar for litt 60 - og 70 - talsmusikk?
17.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
18.
 Open for det meste av aktivitet
19.
 Den gode sommarkjensla er på plass
20.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland

Negative tal for den norske kyrkja
- Publisert 21. mars 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Odda kyrkje front.JPG
Clik on image for large version
Odda kyrkje. Bilete: JK Flattun

I fjor vart 53,1 prosent av alle fødte døypt i Den norske kyrkja. Det er ein nedgang på 2,2 prosentpoeng. Også blant kyrkja sine eigne medlemer er det synkande oppslutning om dåpen

Tala kjem frå SSB som slapp statistikken forrige veke.

- Vi fylgjer nøye med på utviklinga og ser at ein del tal går nedover. Særleg utfordrande er det at kyrkjemedlemer i minkande grad vel å døypa borna sine. Det fins ikkje enkle løysingar, men eg trur vi alle må jobba hardt for å visa at vi framleis er ei relevant kyrkje og at det gjennom dåpen vert spent ein himmel over barnet sitt liv, seier leiaren i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum på kirken sine nettsider.

Det vart døypt 30 268 i Den norske kyrkja i fjor. Andelen døypte eitt-åringar blant born av medlemer og tilhøyrige busette i Noreg, var 76 % i 2017. Det er ein nedgang på 0,7 prosentpoeng frå 2016.

I årsrapportane frå alle dei elleve bispedøma vert det fortald om styrka innsats for å invitera kiyrkja sine medlemer til å døype sine born.

- Vi ser at ulike faktorar i samfunnsutviklinga generelt, endrar folk sine haldningar og vanar når det gjeld oppslutning om kyrkja sine tenester. Likevel skal vi ikkje stirra oss blinde på negative trender. Vi skal vera tydelege, offensive og frimodige på evangeliet sine vegner, seier Gunleiksrud Raaum.

Framleis har Den norske kyrkja ei brei kontaktflate. I løpet av 2017 var det 5,4 millionar gudstenestebesøk, 1,8 millionar deltok på konsertar og kulturarrangement i kyrkjene og nesten 100.000 er engasjert i frivillig arbeid rundt om i menigheitene.

Eit positivt trekk er at antalet 14- og 15-åringar som vert døypte i samband med konfirmasjon, auka frå 979 i 2016 til 992 i 2017. Ressursar for dåp av konfirmantar og ungdom som søker dåp, er utvikla, og i 2018 vil det verta utvikla tilsvarande for unge vaksne og vaksne som søker dåp.

Den totale gudstenestedeltakinga gjekk tilbake frå 5 685 461 deltakarar i 2016 til 5 419 665 deltakere i 2017. Det er gudstenester på søn- og helligdagar som utgjer tilnærma heile denne nedgangen, med omkring 250 000 færre deltakarar. Antal deltakarar på gudstenester utanom søn- og helligdager har hatt ein liten nedgang i dei førebelse tala, med 12 000. Dette vil kunna endrast når dei siste tala kjem inn.

Det gjennomsnittlege frammøtet ved gudstenesta gjekk ned frå 92 i 2016 til 90 i 2017. Gudstenester utanom søn- og helligdagar har imidlertid auka det gjennomsnittlege deltakerantalet per gudsteneste frå 79 til 81,5.

71 % av befolkninga er medlemer eller tilhøyrande av Den norske kyrkja. Ved utgangen av 2017 utgjorde dette 3 740 920 personar. I tillegg kjem medlemer busette i utlandet. I 2017 valde 15 582 å melda seg ut av kyrkja, medan 2 466 melde seg inn (i tillegg til dei 30 268 døypte). Tilsvarande tal for 2016 var 41 077 utmelde og 3 147 innmelde.

Les heile saka på kirken.no. Der finn ein og lenke til årsmelding, statistikk med meir.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Frykter hevnaksjoner i Malmö: – Nå begynner helvete
En ung gjengleder som overlevde skyteepisoden i Malmö mandag pekes på som det egentlige målet. En hevnaksjon er svært sannsynlig, sier kilder i miljøet til svenske aviser.
2.
 Grensekrisen i USA: Spedbarn skilt fra foreldrene og sendt på tvers av landet
Barn helt nede i tre måneders alder blir fraktet tvers over hele USA for å plasseres i fosterhjem, mens foreldrene er i varetekt. Det kommer frem i en pressemelding fra Borgerrettighetsdepartementet i Michigan.
3.
 Her er hockeyprofilene på skolebenken: Tar hurtigkurs for å bli gode barnetrenere
OLYMPIATOPPEN (VG) Norges Ishockeyforbund tar grep for å bedre talentutviklingen i Norge. Med et «fast track»-trenerkurs har det bragt frem engasjement hos hockeyprofilene Patrick Thoresen (34) og Ole-Kristian Tollefsen (34).
4.
 Ny rapport: Innvandring splitter Norge
Nordmenn er splittet i spørsmålet om landet bør ta inn flere innvandrere. Den store asylstrømmen for tre år siden ser imidlertid ikke ut til å ha gitt et mer negativt syn på innvandring.
5.
 Raymond Johansen om romfolk-tilbud: Listhaug feilinformerer
Raymond Johansen mener Sylvi Listuaug fraskriver seg ansvar i saken om overnattingstilbudet for romfolk i Oslo. Det avviser Listhaug.
6.
 Christian Eriksen til VG om VAR-VM: – Det har blitt mange straffer
VITJAZEVO (VG) Christian Eriksen ser positivt på VAR-teknologien, mens Chelseas Andreas Christensen innrømmer at han fryktet VAR-straffe imot i VM-åpningen. Åge Hareide er atskillig med kritisk enn sine spillere: – Det fjerner noe av sjarmen med fotball.
7.
 Stormy Daniels-advokat om USAs nye grensepraksis: – Ondskap av episke dimensjoner
MCALLEN, TEXAS (VG) Han har blitt kjent som advokaten til pornostjernen som angivelig hadde et seksuelt forhold til president Donald Trump. Nå representerer Michael Avenatti over 50 mødre som har blitt fratatt sine barn på grensen til USA.
8.
 Morgenoppdatering 20.06.18
Dette er noe av det viktigste som skjedde i natt.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse